9 Ocak 2015 Cuma

SƏNDƏN SONRA

Nə göz yaşım qalıb,
                 nə də canım,
Səndən həqiqəti necə danım...
Yaşamaq üçün
Dərd köçürülüb damara.
Həmin gündən
Dərdimin adqoydusudur,
                           Lamara...
                     
                           8 yanvar 2015.
MİLAD BAYRAMI

Kəndimizdəki kilsəyə
yığışıb hamı...
Əllərində yanır
bayram şamı.
...Mən isə Bakıda
araqları çevirirəm
göz yaşlarıma.
...Sonrakı hər günümün
bənzəri var
çox yerdə qoyulacaq
                      baş daşlarıma...
                             
                             7 yanvar 2015.