29 Ağustos 2014 Cuma

Sükutu pozun ki, rənglər dilə gəlsin...
“Qonağımız var” rubrikasının bugünkü qonağı tanınmış şair-publisist, tərcüməçi-jurnalist Giya Paçxataşvilidir.
-         Hörmətli Giya müəllim, haqqınızda çox yazıblar. Azərbaycanı sevən, bu millətə hörmət edən şəxs kimi tanınırsınız. Və sevənləriniz sizə yetərincə dəyər verir. Mən sizə ünvanladığım suallarla ictimaiyyətə iki elin məhəbbətini qəlbində yaşadan və onun ağırlığını çiyinlərində hiss edən bir şəxsiyyət kimi təqdim etmək istəyirəm. Bu istəklə də aşağıdakı sualları sizə ünvanlayıram.
-         İki xalqın sevgisi qəlbinizdə necə yer tapa bilib?
-         İnsan milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər kəsi sevməlidir və bu sevgi təmənnasız olmalıdır – yaxşılıq kimi. Yaxşılığın isə nə rəngi, nə də milliyyəti olur. Bunları dərk etdikdə, sevgini hamıyla paylaşmağa can atırsan. Mən Azərbaycanlılardan da, gürcülərdən də yaxşılıqla sevginin birləşməsi nəticəsində ortaya çıxan qarşılıqlı hörmət gördüyümdən, hər iki xalqa olan məhəbbət qəlbimdə rahatca özünə yer alıb, bir-biriylə gözəl yola gedir.
-         Sizi bizim dilimizə bağlayan nədir?
-         Hər bir dil məxsus olduğu xalqın mənəviyyatına aparan yol, onun zəngin xəzinəsinə açardır. Dili bildin, onun xalqını sevdin, dərin sərvətlərinə baş vura bildinsə - deməli, açar sənindir. Sadəcə, həmin açarı itirməyəsən gərək...
Dilə də, elə də bağlılıq o açardan necə istifadə etməyindən çox asılıdır. Çalışıram, əldə etdiyim açara xəyanət etməyim. Axı, Azərbaycan dilinə bağlılığım o xalqı təmsil edən insanların səmimi davranışından keçir. Bunu unutmaq olmaz.
-         Bəxtiyar-Səməd Vurğun sevgisi qəlbinizdə qarşı-qarşıya dayanıb, bir-birini qısqanmır ki?
-         Bəxtiyar Vahabzadə müdrikliyi, Səməd Vurğun lirizmi Azərbaycan poeziyası haqqında tam təsəvvür yaratmaq qüdrətindədir – onları sevməmək mümkünsüzdür. Onlara məhəbbət olan yerdə qısqanclıqdan söhbət belə gedə bilməz.
-         El olub Vurğuna vurğun,
Vurğun da elinə vurğun.
Qurban olum Azərbaycan,
Bir də yetir belə Vurğun.
Bu deyimin müəllifi kimdir?
-         Mən təhsili (ali təhsilimi də) rus dilində almış, Azərbaycan dilinə sonradan yiyələnmişəm. Yaxşı olar ki, bu suala ədəbiyyat tədqiqatçılarından biri cavab versin. Bu, tərcüməçi Giyanın səlahiyyətində deyil.
-         Ədəbi mühitdə imzanı tanıtmaq üçün sizcə kim olmaq lazımdır?
-         Azərbaycan radiosunda Tahir Talıblı adlı səriştəli jurnalist çalışır. O həm də gözəl şeirlər müəllifidir. Onun belə misraları var:
İmzaların tünlüyündə yox olan
Qərib idi, Qürbət idi, mən idim...
Faciə o vaxt olur ki, Vətəndə qürbətdə olan qərib kimi yaşayasan və saxta imza tünlüyündə imzan yox ola. Bu yerdə Anarın “Adamın adamı” əsəri yada düşür. Anarın da, Elçinin də adamı olduqları üçün imzaları vaxtında, zamanında tanınıb, onları vaxtında görüblər. Tahir Talıblını, Giyanı isə hələ də görən yoxdur. Sualınıza da dəqiq cavabı isə, zənnimcə “Görmürlər məni” şeiri verə bilər:

“Tanrıya uzanan yolam,
Vədlərdən tox, “yox”dan bolam.
“Oyundankənar” bir “qolam”,
Odur ki, görmürlər məni.

Dərd daşımaqla məşğulam,
Qələmə, kitaba qulam.
Sulara qərq olmuş çulam,
Odur ki, görmürlər məni.

“Teleaşiqlər”, şortular
Dünyanın zövqün pozdular.
Meydan sulayır lotular,
Odur ki, görmürlər məni...”

-         Qələminizlə uzun müddətdir Azərbaycan ədəbi mühitinə xidmət edirsiz. Layiqli dəyərinizi ala bilmisinizmi?
-         Mənə elə gəlir ki, yuxarıdakı şeirim həm əvvəlki, həm qismən də olsa, bu suala cavab verdi. Əlavə olaraq, deyə bilərəm ki, dəyəri almırlar, onu qazanırlar. Camal Mustafayevin, Nizami Tağısoyun, Teymur Əhmədovun, Məhərrəm Qasımlının, Qiymət Məhərrəmlinin və adını çəkmədiyim bir çox ziyalının qiymətini qazanmaq – layiq olduğun mükafata yiyələnmək kimi bir şeydir. Qaldı dövlətin dəyərləndirməsinə ona şeirim hər şeyi deyir.
“Söz adamı üçün 
Dövlət mükafatı –
Xaltadır... Xaltadır...
Xalta...
Azad sözə çalınan
Baltadır... Baltadır...
Balta...!!!”

-         Sovet dönəmində “yoldaş” sözü çox pafoslu səslənirdi, yoxsa dilimizdəki “bəy” sözü?
-         “Yoldaş” sözü sovet ideologiyasının “vizit kartı” idi... “Bəy” sözü isə gerçəkliyimizə heç yapışmır. Bəylər olsaydı, nə papaq, nə namus, nə də torpaq (Qrabağı nəzərdə tuturam) əldən gedərdi. Bu yerdə elin gözəl məsəli düşür yada: “Gədədən bəy olmaz”. Nə isə...
-  Rəssam olsaydınız, sükutun rəngini hansı rəng seçərdiniz?
- Rəssam olsaydım, sükutu qırmızı, ya da qara rəngə boyayardım: qan, ölüm büsbütün bürüyüb dünyanı. Axı, insanlıq haraya gedir?! Allah axırından saxlasın...
- Səməd Vurğunla Şota Rustavelini birləşdirən nə idi?
- Hər iksi Vətəndaş, sonra isə nəhəng Şair oldular. Birinin “sarı sim”i saza, digərininki isə çonquriyə köklənmişdi. Xalqa yaxınlıq və xeyirxahlıq idi onları birləşdirən.
- SSRİ yenidən bərpa olunsa, bütün ölkələrin proletarları birləşə bilərmi?
- “Bütün proletarlar, birləşin!” şüarı SSRİ-də heç vaxt birləşməyən kasıbların “ittifaqı” idi. Sistem dağıldı və kasıblığın görünməyən tərəfi üzə çıxdı... Məlum bir həqiqət var; kasıb kasıbın varlanmasını istəmədiyindən elə kasıb olaraq qalır. Onların hansı birliyindən söhbət gedə bilər? O ki qaldı SSRİ-nin bərpasına – bu mümkünsüzdür! Axı, “geriyə yol yoxdur!” Hansısa yeni qurum (MDB-yə lənət!) yaransa belə, proletarların birləşməsi utopik xarakter daşıyacaq... Gəlin, hər şeyi zamanın və Allahın ixtiyarına buraxaq.
- Leninin məşhur kəlamı var: “Oxumaq, oxumaq və yenə də oxumaq!” Bu gün bu söz təsdiqini tapa bilirmi?
- Leninin həyat tərzi və ziyalılara münasibət mənə haqq verir deyim ki, “oxumaq, oxumaq...oxumaq!” tezisi heç də ona məxsus deyil. Əks halda, nə o, sonralar isə Stalin ziyalıları gülləbaran etməzdi... Sözügedən tezis Azərbaycan reallığını tam əks etdirməkdədir. Ekran-efir oxumaları (bizdə hamı oxuyur) elmdən çox, elmsizlikdən xəbər verir.
- Bu gün Bəxtiyardan sonra elə bir unikal şair varmı ki, qəlbinizdə ona heykəl ucaldasız?
- Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan”ı və Xəli Rza Ulutürkün “Davam edir 37” əsərləri – azadlıq poeziyasının şeypurudur, desəm yanılmaram. Bu iki sima təkcə mənim deyil, bütün müstəqil düşünənlərin qəlbində heykəlləşib. Və bu heykəli oradan bir kimsə qopara bilməz. “Şairlər vətəni” Azərbaycanda heç şübhəsiz, haçansa yeni Bəxtiyar olacaq... Hələliksə real Bəxtiyarın poeziyasından həzz almalıyıq.
- “De-Qoll” ləqəbli şəxsiyyət kimdir?
- Fransa Müqavimət hərəkatında Qaxın Qorağan kənd sakini Bessarion Saknelaşvili ilə birgə Şəkidən Əhmədiyə Cəbrayılov da mərdliklə vuruşmuşdur. Müharibədən sonra Fransanın prezidenti Şarl-de Qoll Əhmədiyəni tapıb Fransaya dəvət edir. Yalnız bu hadisə həqiqətin bərpasına şərait yaradıb. Və “DEQOL” ləqəbli Şəkili kəşfiyyatçı Fransa “Legion Ordeni”nə, ardınca isə “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülüb.
- Siz demokratiyanı daha yaxşı görə bilərsiz – iki xalqın nümayəndəsi kimi. Bu fərqi görmək və seçmək çətin deyil ki?
- Əslində, xəyallar ölkəsi adlanan ABŞ-da belə tam demokratiyadan danışmağın özü belə xam xəyaldır. Sadəcə, nisbi demokratiyadan söhbət gedə bilər. Bu və ya digər formada vicdan və düşüncə azadlığı məhdudlaşan yerdə həmin tezis öz demokratikliyini itirir və nisbi xarakter daşıyır. Bu baxımdan, fərq o qədər də böyük olmasa belə, Gürcüstanda bütün sahələrdə rüşvət aradan götürülür, cinayətin kökü kəsilməkdədir – sağ əli Azərbaycanın başına...
- Qarabağ həqiqətinə münasibətiniz?
- Həqiqət budur ki, “Qarabağ problemi”nin açarı Kremlin seyfindədir. Sadəcə, Moskva bu “qələt”in ilhamçısı olduğundan, oradan bu açarı götürməyə tələsmir – bunu Bakıda da, İrəvanda da gözəl dərk edirlər... Birincilər susur, ikincilər isə gözləyir...
- Azərbaycan-Gürcü dostluğunun kökü dərindirsə, bəs sizcə tarixi nə vaxtdan başlanır?
- Siz özünüz bu suala qismən cavab verdiniz: yəni, dostluğun kökü dərindədirsə, demək bu xalqlar bineyi-qədimdən bir-birilə ünsiyyət qurmuş, qardaşlıq münasibətində olmuş və olacaqlar. Hər yerdə Qafqazlı deyiləndə gürcüləri və Azərbaycanlıları nəzərdə tuturlar. Mesopotamiyadan və Livandan gəlmə ermənilərin isə Qafqaza heç dəxli yoxdur – onlar bir sağalmaz mikrob (xərçəng şişi) kimi qəsdən atılıblar buraya...
- Həqiqəti qəbul etmək və dilə gətirmək çox çətindir. Bu gücü özünüzdə hiss edə bilirsinizmi?
- Xain xoflu olar, deyib atalar. Allah xofundan savayı, heç bir qorxu hissini yaxına buraxmadığımdan, həqiqəti üzə deməkdə çətinlik çəkmirəm və onu şəffaf şəkildə qəbul edirəm. Düşmənin də öz həqiqəti var... Çalış onu tərəziyə qoy və nəticəni çıxar. “Haqq nazilər, üzülməz” – bax, budur əsil həqiqət!
- Nədənsə “açıq sözlüllərin” səsi az eşidilir. Qarıldayan qarğalar yaman baş ağrıdır. Ağrıyan başların loğmanı nə vaxt tapılacaq?
- Loğman şübhəsiz ki, var. Sadəcə, cəmiyyətimizin başbilənlərinə onu üzə çıxartmaq sərf eləmir. Əks halda, millət ataları cəmiyyəti idarə etmək gücündən düşər və həmin loğmanın ilk “xəstələri”nə çevrilərlər.      
- Yolruh Atalının çoxdilli Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında dediklərini qəbul edirsinizmi?
- Qoyun bu suala filosoflar cavab versin... Mən qəbul etdiyim çoxşaxəli, zəngin və qədim ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatıdır, vəssalam!
- Sizcə, dilimizə olan ögeyliyi harda axtaraq?
- Yalnız özümüzdə və yaşadığımız cəmiyyətdə!
- Siz sözünüzü deyən, reallığı görən jurnalistsiniz. Olubmu ki, sizə eyham vursunlar: “Gəmidə oturub, gəmiçi ilə dalaşma”?
- Şəxsən mənə eyham vuranlar olmayıbsa da, o qədər namuslu və təmiz jurnalist böntanın, hətta fiziki zorakılığın qurbanı olub ki... Hələ aradan götürülənləri demirəm. Görünür, bu, media əhlinin qədəridir. Axı, həqiqəti çoxları sevmir. Gəmiçi elə olmalıdır ki, gəmidə dava qopmasın - əks halda, gəmi mütləq batasıdır.
-   Siz istedadlı insanı tanımaqda mahirsiniz – bu, bir vergidirmi?
- İstedadlılara qanım qaynadığından, onları qəlbən hiss edirəm. İnsanları tanımaqda heç də mahir deyiləm. Elə ona görə də, xəyanət daim “yol yoldaşım” olub.
- Bizim dilimizə münasibətiniz təqdirəlayiqdir. Bəs dinimizə münasibətiniz necədir?
- İslam dini sonuncu və mükəmməl dindir, bu faktdır. Mənim münasibətim olduqca müsbət və məhrəmdir. Bu dinlə kifayəy qədər tanışlığım var. Ümumiyyətlə, pis din anlayışı yoxdur, pis adam anlayışı var.
- Bu həyatın qəlizliyini siz sadələşdirirsiz, yoxsa öz-özünə həm sadələşir, həm qəlizləşir?
- Həyat bizə Tanrı tərəfindən verilmiş bir yaşam tərzidir. Təbii ki, buraya kodla yanaşı, istedad amili də daxildir... Bəxt və təsadüf amilini də unutmaq olmaz. Sadalananların cəmi həyatı həm qəlizləşdirir, həm də sadələşdirir. Sadəcə, insanın aktiv və ya passiv istirakı həyatın sadə və ya qəlizliyini şərtləndirə bilər. Özünə problem (mənəvi problem) yaratmamaq üçün şəraitin qulu olmayasan gərək. Həyatın qəlizliyi də elə bundadır. Mütilik, hər şeylə razılaşmaq və yalnız yemək üçün yaşamaq həyatı sadədən-sadə edir. Bax, onda insanla heyvan arasındakı fərq itir. Ona görə də mən həyatın qəlizliyini seçirəm. Axı, mübarizə elə həyat deməkdir.
- Sizi öz millətinizdən qınayanlardan olubmu ki, bəsdi özünü fəda etdin başqa bir millət üçün?
- Xeyr, çünki yaradıcılığımla, həyat tərzimlə buna imkan yaratmamışam. Beynəlmiləl bir vətəndaş kimi, millətlərin hamısına eyni gözlə baxıram.
- Bu sualı sizə versəm də, bağışlayın. İnsanın riyakarlığı gözündən bəlli olur. Gözləriniz zəif gördüyündən, bunu necə hiss edə bilirsiniz?
- Lupa ilə... (Gülür...) Şaka yapdım. Göz insanın iç dünyasına aparan yoldur. Lakin insanı “görmək” üçün böyük ürəyin və hissiyyatın (həssaslığın) sahibi olasan gərək. Bu keyfiyyətlər zəifgörmə qabiliyyətini rahatca arxa plana atır. Hər halda, Allah bir tərəfdən alırsa, o biri tərəfdən verir – özü də artıqlamasilə...
-  Bizim muğamlara münasibətiniz...
- Muğam sənəti Azərbaycan xalqının mənəvi-etik möhürü olsa belə, çoxdan ümumbəşərilik statusu qazanıb. Bu, danılmaz həqiqətdir. Muğamı anlamamaq, onu sevməmək ziyalılıqdan kənar olmaq kimi bir şeydir. Mən həm muğamlardan, həm də muğamatın ayrılmaz hissəsi olan qəzəlləri dinləməkdən həzz alıram. İmkan düşdükcə, Azərbaycan radiosunun “Muğam saatı”na böyük məmnuniyyətlə qulaq asıram.
- Deyirlər, çox bilən quş dimdiyindən tora düşər. Tora düşməmək üçün nə etmək lazımdır?
- “Ağıldan bəla” vəziyyətinə düşməmək üçün qurulan torları görəsən gərək. Elə ki gördün, sənə zaval yoxdur. El məsəli var: “Eşşək palçığa bir dəfə batar”. Çalış, heç bir dəfə də palçığa batma və çətinə düçəndə biliyini çağır!
- Ədəbi mühitdə olan sıçrayışa söz azadlığı lazım idimi? Bu sıçrayışla irəli getmək əvəzinə, niyə yerimizdə sayırıq?
- Senzura götürüldü, söz azadlığına meydan verildi. Yazarların əksəriyyəti çaş-baş qaldı. Axı, onlar azad düşüncəyə malik deyildilər – ideoloji əsarət belələrinin əl-qolunu bağladı. Nəticədə, ədəbiyyat heç nə qazanmadı. Görünür, senzura da, söz azadlığının məhdudiyyəti də ədəbiyyatın xeyrinə imiş. Puşkin, Lermontov, Yesenin, Mikayıl Müşfiq, Almas İldırım... nəhayət, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk sübut etdilər ki, ədəbi sıçrayışı istedad, zəhmət, siyasi çeviklik və analiz, o cümlədən, savad şərtləndirir... Bu keyfiyyətlərin qıtlığı boz ədəbiyyatın yürüşünə şərait yaratdı. Beləliklə, hər hansı ədəbi sıçrayışdan danışmaq hələ tezdir. Lakin bəzi uğurlu nümunələr gələcəyə ümidlə baxmağa sövq edir insanı...
- Sizcə, vətəndaş olmaq üçün şair olmaq lazımdır?
- Şair vətəndaş olmalıdır – bu, şəksizdir. Çox-çox təəssüflər olsun ki, elə şairciklər var ki, onlar vətəndaşlıqdan yüz işıq ili uzaqlığındadırlar. İndi mədhiyyəmilər ordusu yaranıb ki, onlardan ötrü müqəddəs heç nə yoxdur. Belələri təkcə Vətəni deyil, şəhidləri belə alver alətinə çevirib, yalnız şəxsi mövqe və qazanc barədə düşünürlər. Onların “əsərləri”ndən küçə qadınlarının qazandıqları pulların qoxusu gəlir... Vay, belə “şair-vətəndaşlar”ın halına!!! (Burada insanın sosial statusu qabardılmamalıdır!)
- Bir jurnalist kimi, üstünlük verdiyiniz məqam nədir?
- Jurnalistlərə görə, maqam - əlverişli fürsət tapıb, ən maraqlı hadisənin mərkəzində ən birinci olmaqdır. Məqamında olayı yazıya almaq və ya hadisəni ilk olaraq tamaşaçıya çatdırmaq jurnalistin əlinə düşən uduş lotoreyasıdır. Mən üstünlüyü operativliyə verirəm. Ara-sıra publisistik yazılar dərc etdirsəm də, aktiv jurnalistikaya macal tapmıram: vaxtımın çoxunu mütaliə və bədii tərcümə aparır.
- Öz dilini bilməyib, ağız əyənlərin yanında heç özünü öymüsünüzmü ki, mən sizin dilinizi sizdən yaxşı bilirəm?! Belələrinə münasibətiniz...
- Dəfələrlə vurğulamışam ki, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan dilində danışmağa borcludur. Bir neçə dil bilmək nə vaxtdan ayıb sayılıb?! Doğma dilini bilməyənlərin yanında özünü öymək təbiətimdə deyil. Sadəcə, həmin (Azərbaycan) dildə onlardan yaxşı danışıb, yaxşı yazmağa çalışıram ki, o kəslərdə milli qüruru və milli heysiyyatı oyada bilim.
- “Bir millət – iki dövlət” kimi kənardan necə görünürük?
- Hər halda, yaxşı görünməyini çox istərdim... Lakin mənə görə, nəzərə çarpan fərq üstünlüyü Azərbaycana verir: belə ki, Avropa təhsilinə uğramış türklər Azərbaycanlılar qədər istiqanlı və qonaqpərvər deyillər. Türkiyədə Azərbaycanlılara və xüsusilə Azərbaycan qadınlarına münasibət ürəkaçan deyil... Bununla belə, türklərin vətənpərvərliyi – onların orduya, dövlət atributlarına münasibəti təqdirəlayiqdir. Nə vaxt deyilən mənəvi-etik kateqoriyalarda eynilik olsa, o zaman “bir millət-iki dövlət” anlayışı öz real gerçəkliyini tapmış alacaq. Bax, onda bu mənzərə kənardan da gözəl görünəcək. Mən bunu çox, lap çox istəyirəm.
- “Anası göyçək” bizim leksikonumuzda pis səslənir. Yazdığınız şeirdə sizlərə xoş gəlib, təşrif buyuran o “anası göyçək” kim idi? Təəccüblü, çox da maraqlıdır...
- Hər halda, sualınızı cavabsız qoysam, məndən inciməzsiniz. Bircə onu vurğulaya bilərəm ki, şeir qəhrəmanının anası heç də yaxşı yolun yolçusu olmayıb.
- Öz kölgəsi ilə rəqs edən də var, sürünən də... Hansına daha çox önəm verərdiniz? Başqasının kölgəsini qılınclayanlar da istisna deyil ki?
- Mən öz kölgəmə tapınan, sükutla dostluq edənlərdənəm. Başqasının kölgəsini qılınclamaq insafdan deyil. Çalış, bir anlıq özünü həmin o başqasının yerinə qoy, sonra nəticə çıxart – mənim qənaətim belədir.
- Qarşınızda özünü tələbə hiss edən qələm sahibinə müsahibə vermək sizə necə təsir bağışlayır?
- Səriştəli jurnalist səviyyəsinə çatan “tələbə”nin suallarına cavab vermək imtahan vermək qədər məsuliyyətli bir işdir. Ağıllı və məntiqli suallar həmişə söhbəti uzadır və müsahibi qəlbən yüngülləşdirir. Siz bunu bacardınız.
- Səmimi söhbətə görə, təşəkkürlər.

Təranə Nazimqızı.
             

ЩЯР ЭЦН ЙАЗДЫЬЫМ ЙАЗЫ,
ЙАХУД КЯПЯНЯК ГАНАДЛЫ ИНСАНА ДЕМЯДИКЛЯРИМ…


Бу йазынын "йазылдыьы" вахтдан бялкя дя он иля йахын заман кечмясиня бахмайараг щяля дя йазыйа кючцрцлмямиш галырды, щяля дя ишыг цзцня щясрят иди. Тяяъъцблянмяйин, бу щягигятян дя, белядир. Бейнимдя илляр бойунъа щярляниб-фырланан ъцмлялярин сащмана дцшмяси цчцн щеч вахт йаддашымы зорламаьа чалышмамышам, дцшцнъялярими башына, йелли бурахмышам эедиб. Нядян ки, щаггында фикирлярими ифадя едяъяйим инсана еля бу ъцр йанашмаьым лабцд вя зярури иди. Чцнки о, дярвишмисал бир аллащ бяндяси олдуьундан, йягин йазынын мящз бу ахшам там киноленти кими эюзлярим юнцндя ъанланмасына илащинин юзц изн вермялийди вя тябии ки, мян бу мягамы чохдан эюзляйирдим. Нящайят ки…
Эийа Пачхаташвили! Бу ад йягин ки, чохларына чох сюз дейир. Ону щяр биримиз щяр эцн эюрцр, эюрмяйя чалышыр, йахуд эюрмямязлийя вуруруг. Бялкя десям, щяля о чох адамларын эюзцня эюрцнмцр дя. Чцнки Эийа щеч вахт щеч кясин эюзц юнцндя битмяйя чалышанлардан дейил. Бунун йахшы, йахуд пис ъящят олдуьуну билмирям, биръя ону билирям ки, о, сюзцн йахшы мянасында "эюзяэюрцнмяз"лярдянди. Ону эюрмякся бизлярин бойнуна дцшцр, бязян щятта эюрмяк истямясяк дя. Вахтиля нащагдан йазмайыб ки, "Эюрмцрляр мяни". Нядянини дя юзц йахшыъа ачыглайыб. Чцнки "Аь эеъя"лярдя йол эедя-эедя "Мян вятяндаш-шаирям" деся дя, "Тялябя йатагханасы"нын "тялябянин ата-анасы" олдуьуна зярряъя шцбщяси олмадыьыны щеч заман унутмайыб Бизим Эиви. "Достларын мяълиси" "уьурсуз гойулмуш тамаша кими…" сона чатанда унудулмаз Фикряти итириб, "Москванын яли" Бакыйа (инди дя Эцръцстана - мцял.) узананда ися олан-галан "сон цмид"ини. 1990-ъы илдя "Биз азад йашамалыйыг" дейя, "ишыглы цмидляри, нурлу щяйаты бащар тяравяти иля долдурмалыйыг" нидасыны сясляндиряндя, эюрян Эивинин щеч аьлына эялярдими ки, илляр узуну "Гялям"я эюрцнмяз сядагят нцмайиш етдирся дя, "Елоьлу, бу евин йийяси щаны?!" дейя йийясиз галмыш од-оъаглара сащиблик едян кимсяляри ахтарса да, юзц бялкя дя юмрцнцн сонуна гядяр башыны эирялямяйя бир гаралты ахтарышында олаъаг (дилимдян йелляр апарсын. - Г.М.). Эийанын щазырда далдаландыьы дамдар "гутуъуг"да (кирайядя галдыьы "отаг" нязярдя тутулур) оланда йана-йана фикирляшдим ки, илащи, ня йахшы гардашым бу шяраитсизликдя беля "дцнйайа саламат ювлад эятиря билир". Бу саламат ювладлар тябии ки, онун шеир-балаларыдыр вя ня йахшы ки, Эивинин гялбинин оду щеч заман юлязимир, чцнки о, шеири, поезийаны дяруни бир мящяббятля севир - инсанлары, инсанлыьы севдийи кими! Бизляр дя Эийа Пачхаташвилини севирик, амма неъя?! Кими юз мянфяятиня эюря, кими дя Эивинин юзцня, сюзцня, инсанлыьына эюря! Дярвиш Осман йазыр ки, Эийаны севин, инсанлар! Чох-чох бяйянирям бу йазыны, узагдан-узаьа бу инсанын ялляриндян юпцрям. "Цряйиниз вар олсун", - дейирям. Эийаны мящз бу ъцр севмяк, бу ъцр дяйярляндирмяк лазымдыр. Йухарыда дедийим кими, ону щяря бир ъцр севир, щятта ону щярдян юзялляшдирмяк истяйянляр дя тапылыр. Дейирляр, Эийа юзцмцзцндцр, вяссалам. Онун эцръцляря-зада дяхи йохдур. Анъаг демяк истяйирям ки, бу инсанын бцтцн бяшяриййятя дяхли вар. Онун эцръцляря вя азярбайъанлылара бцтцн варлыьы иля дяхли вар. Ясил эцръц олмасайды, биз йягин ки, инди ону азярбайъанлы кими тясяввцр беля едя билмяздик. Гах районунун "Гах-Эцръц" кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш Эийаны, эялин, чярчивяйя салмаьа чалышмайаг, достлар! Онсуз да бу инсанын азадлыьыны гяфясдя чырпынан бир сямяндяр гушунун азадлыьы иля мцгайися етмяк олар. Азад тяфяккцрлц бу гялям адамынын ня дцшцндцйц йазыларындан бялли олур. Онун щяйат тярзи, шяраити иля щеч марагланмысынызмы, инсанлар?! Бир марагланын, эюрцн бу эцръц ясилли Азярбайъан шаириня, тяръцмячисиня, журналистиня, публисистиня, даща киминя… киминя биз умдугларымызын явязиндя нейлямишик, ня етмяйя, ня вермяйя  чалышмышыг? О бизляря етдикляринин явязиндя бизлярдян щеч ня истямяйиб, чцнки тямяннасызлыгда онун мисли-бярабяри йохдур. Тявазюкарлыьына эялинъя, демялийям ки, Эиви кими сямими инсанлара мян щяйатым бойунъа надир щалларда раст эялмишям. Гярибядир, кимляся сющбят едяндя, щансыса бир илащи гцввя о саатдаъа сянин гулаьына пычылдайыр ки, бу сюзлярин архасында няся вар, няся эизляниб, ишини ещтийатлы тут. Амма Эийада беля дейил, о бир цзцндян баханда о бири цзц эюрцнян кимсялярдянди.   
Эийа щаггында чох сюзляр дейилиб, чох йазылыб, анъаг еля билирям ки, бу йазыларын ичиндя ян йахшысы щяля йазылмамышыдыр. "Ушаглыьынын кичиъик мямлякяти"ндян щяля дя айрыла билмяйян гардашымызын кюрпя сямимиййятини "Акиф Сямяд щаггы…" дейя анд ичмясиндян эюрмцрсцнцзмц, инсанлар?! Онун "Щейдяр бабайа салам"ыны алмысынызмы щеч?! Яэяр алсайдыныз, йягин "Гардаш" дейя цз тутдуьу, кюнцл ачдыьы сиз инсанлара "Сцкутун рянэляри" иля хитаб етмяйя чалышмазды Эийа! Шаирлярин сцкутуну "язабларла эюрцш" щесаб едян шаир гардашымызын бяшяри дцнцъялярини башга дилля неъя ифадя етмяк оларды ки?! "Саь эюзц вя сол голу" щесаб етдийи ъан йолдашы Ламарайа щяср етдийи парчаларда да олдугъа сямимидир шаир Эиви. Нядян ки, "Дяъял эюзляр"ин фитвасына уйанларын чякдиклярини бир вахтлар о да чякиб вя "Щаъымащмудун саз чалмасы" да, "Бакыда кцляклярин ясмяси" дя "Эивинин Азярбайъан дярди"ни тярпятдикъя, о бирбаш цз тутуб Гаха. "Гаха гар йаьанда" Танры нуруна бялянмяк, шящярин кириндян, пасындан тямизлянмяк, инсанларын мякрли, лацбалы бахышларындан силкинмяк истяйиб Эийа. Эялин, пайыз сабащында хумарлана-хумарлана доьма Гахыйла бирэя ойанмаг истяйян Эийанын арзуларына сядд чякмяйяк. Эялин, она Бакымызда илыг, исти бир йува гурмаьа чалышаг, онсуз да Гахда шаирин ата-баба йурду дурур. Гой дурсун. Эийа ордакы инсанлара неъя лазымдырса, бизя дя бир о гядяр эяряклидир, язиздир. Эийаны итирмяйя дейил, горумаьа, йашатмаьа чалышаг, инсанлар!  О бизим ичяримиздя оланда даща гцдрятлидир, даща еъазкардыр, даща дяйанятлидир. Онун хейирхащлыьына хейирхащлыгла ъаваб версяк, удузмарыг, буна инанын!
… Бакынын кцчяляри иля бцтцн вцъуду аь ишыгла долу бир инсан ирялиляйир щяр эцн. "Йох-йох!" Кичилтдим бу кялмяни дейясян. О йеримир, о учур. Яввялляр мяня еля эялирди ки, йол эедяндя Эийанын айаглары щеч вахт йеря дяймир. Бир дяфя сюзарасы гардашым дейяндя ки, "айаггабыларымы тямиря вермишям", дцзц алындым: "неъя йяни тямиря вермишям?" Демяк Эивинин дя айаглары йеря дяйирмиш! Бцтцн эцнц эюйля ялляшян бу инсанын йеря дцшян айаг излярини, садяъя олараг, мян эюрмямишяммиш.
Одур ки, язиз гардашым, сяня арзусунда олдуьун "йашыл рянэдя сцкутун щаким кясилдийи  ялчатмаз ада"да бинялянмяйи вя орада дярвишаня, суфийаня юмцр сцрмяйи арзулайырам:

ДЯРВИШ

Эязяр диваня-диваня
Парасы олмайан дярвиш.
Бяд ниййятля, шяр-гейбятля
Арасы олмайан дярвиш.

О - сащилсиз, тянща ада,
Билдийини вермяз йада.
Щеч эюрмядим бу дцнйада
Йарасы олмайан дярвиш.

Уъа кюнлцн хас сахлайар,
Дцнйа бойда тас сахлайар.
Ханчобана йас сахлайар,
Сарасы олмайан дярвиш.

Садиг галар вядясиня,
Дюзяр бяхтин щядясиня.
Тапынар юз кюлэясиня -
Гарасы олмайан дярвиш.

Лоьманыды эюйцн, йерин,
Щикмяти дяриндян-дярин.
Йара баьлар…
Дярдляринин чарасы олмайан
                                  дярвиш!
                                                                                                                               Qiymət Məhərrəmli

2 Ağustos 2014 Cumartesi

Yarı Bakı, yarı Qaxam

Giya Paçxataşvili (Kivi) - Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, tərcümə sənətinin, başlıcası isə dövlətçiliyinin təəssübkeşi kimi tanınan qələm sahiblərimizdəndir.
Ana dilimizin zənginliyindən, çoxçalarlılığından yararlanıb o qədər zərif, yatımlı, könüllərə nüfuz edən şeirlər yaradıb ki... Milliyyətcə gürcü olmasına baxmayaraq, Giya Paçxataşvili Azərbaycan xalq yaradıcılığını, aşıq poeziyasını, xüsusən də bayatı ovqatını dərindən bilir. Bilir demək azdır, onları hiss edir, o havada yaşayır, udum-udum ciyərlərinə çəkdiyi havadan könül oxlayan şeirlər yaradır. Son aylar Givinin şeirləri yaralı durnaya bənzəyir, ovçu gülləsindən zədə alan durna kimi yarasına sarğı gəzir o şeirlər. Səbəb bəllidir - Givi ürəyinin təpərini, sevgisini, qadınını torpağa tapşırıb. Artıq üç aydır ki, Bakı ilə Qax arasında sərgərdan dolaşır... Bakıya gələndə elə xəyal edir ki, Lamara Qaxda onun yolunu gözləyir, xəyal qanadlarında Qaxa qayıdanda isə Lamaranın Bakıda qaldığını zənn edir. Lamara əslində ruhən Givinin qəlbində, damarlarından axan qanda yaşayır, cismən isə ana Vətənində-Qaxda torpağın ağuşunda yatır... Şairin sizə təqdim etdiyimiz şeirləri sevimli həyat yoldaşına, ürək-könül sirdaşına-Lamara xanımın xatirəsinə həsr olunur...
Tale əkizimə
(S.B-ya)
Aprelə sığışan faciəyə bax
Sənin ərin getdi, mənim arvadım.
Bizlə daima dərd tək qalacaq
Göz yaşı axıdan o «Yetim» adı.

Mənə dəyən zərbə neştərdən betər
Hər şeydə görürəm yar yoxluğunu.
Yaşa...balaların hiss edə bilsin
Könül toxluğunu, göz toxluğunu.

Sən Allah, mənim tək gizlicə ağla,
Balalar yanında qəlbin dolmasın.
Gündüzlər güc topla, gecə yas saxla.
Yaşa ki, onlar da yetim olmasın.

Bir ucu ölümlü dünyadan yapış,
Əyərlər, dərdlərə əgər əyilsən.
Bunu dərk etməyə, bilməyə çalış:
Sən artıq atasan, ana deyilsən.

Builki aprelin gəlişinə bax.
Səni ər ağlatdı, məni-arvadım.
Heç vədə bənzəri olmasın, Allah,
Mənim həyatıma onun həyatı.

Beləcə...
Qulağıma sırğaladım səsini,
Qəlbimə həkk etdim əksini.
Gecələr vicudum diksinir-
Beləcə yaşayıram...

Səhəri narahat açıram,
Təkliyi beynimə sancıram...
Elə hey özümdən qaçıram-
Beləcə yaşayıram...

Gülləri suvarıb deyinirəm,
Dözüm libasın geyinirəm...
Əməlli pozulmuş sinirəm-
Beləcə yaşayıram...

Evimə gəldimi dost-tanış,
Başlanar təsəlli, aldanış
Yazikən qəlbimə girər qış-
Beləcə yaşayıram...

Lamarasız əriyən şamam,
Səhəri açılmaz axşamam,
Yarımçığam, natamamam-
Beləcə yaşayıram...

Tufana tuş olmuş gəmiyəm,
Ağrılar, əzablar cəmiyəm,
Mən yetimlər hakimiyəm
Beləcə yaşayıram...

Giviyəm, yığvalı pisləyirəm,
Özümü qəlbimdə gizləyirəm...
Ölümə növbə gözləyirəm-
Beləcə yaşayıram...
Beləcə yaşayıram...

Məndən yaz...
(Çox güman ki, könlümü almaq üçün Lamaranın müqəddəs ruhu belə deyərdi)

Giya, yetər, ağlama,
Gəl, ruhumu dağlama
Üzülüb yas saxlama
Ölənlə ölmək olmaz
Vaxt sənindir, yaşa, yaz
Səni tərk edəndən yaz -
Məndən yaz...

Ağlamaq ürək yorur,
Şair qanını sorur,
Fağır canını qoru...
Gedən karvan dayanmaz-
Vaxt sənindir, yaşa, yaz
gəlir qələmdən, yaz
Məndən yaz...

Sən ki, səbr, dözümsən,
Özündəki özümsən,
Həyatdakı gözümsən
Dərdə əyilmək olmaz-
Vaxt sənindir, yaşa,yaz
Səni dərk edəndən yaz...
Məndən yaz...

Tez-tez qəbrimə dəymə,
Dik tut başını, əymə
İncə ruhumu döymə.
İnan, torpaq tablamaz-
Vaxt sənindir, yaşa-yaz
Sevdiyim güllərdən yaz
Məndən yaz...

Göz yaşını sil görüm
Bu ölümə gül görüm,
Yanındayam, bil görüm
Kişilər ki, ağlamaz-
Vaxt sənindir, yaşa, yaz
O keçən günlərdən yaz-
Məndən yaz...

Mən gedəndə gəldi yaz,
Qəlbim dönüb oldu saz,
Tanrı səni unutmaz,
Onu hər kəs çalammaz-
Vaxt sənindir, yaşa, yaz.
Məni sevməyindən yaz,
Məndən yaz...

Gəl vidalaşaq daha,
Tapın yalnız Allaha,
Baş çək Bakıya, Qaxa...
Bədbinliklə aşmaz
Vaxt sənindir, yaşa yaz,
Düşəndə... ələmdən yaz...
Məndən yaz...
Məndən yaz...

Lamaranın telefonu
Lamaraya tərcümə puluna
İkikartlı telefon almışdım...
Sanki onu sevinc çəlləyinə salmışdım.
Dərhal qohum - əqrabalarının
yaddaşına,
bloknotlarına yazıldı,
sırğa əvəzinə
qulaqlarından asıldı
Telefonun nömrəsi...
başladı dilə gəlməyə
Onların pul istəkli,
Yaxşılıq diləkli
Riyakar səsi,
Lamaranın həyalı üzündən,
Gül qoxulu sözündən,
Təmınnasız əməllərindən,
Kitablarından, dəftərlərindən
Yoxa çıxdı «yox» kəlməsi...
Dörd il düppədüz
Susmadı telefonu
Gecə, gündüz,
Xəttin o başından
Yalvarıcı bir səslə
Yorulmaq bilməyən həvəslə-
İmkanlı, imkansız -
Kimi çatdı.
Halal Lamaranı aldatdı
Hərə öz məqsədinə çatdı!..
Bu zavallı danışıb
dinirdi,
Eləcə etdiyi yaxşılıqlara
Sevinirdi...
Elə ki, Lamara bərk xəstələndi
Sanki telefondan küllər ələndi...
Nömrəsi
qohum - əqraba
bloknotlarından,
yaddaşlardan,
sırğalı qulaqlardan silindi-
« qoçla, qara qoç bilindi...»
Hanı Lamaranın telefonu indiğ!
...İndi Lamara yuva qurub
Yetim gürcünün qəlbində...
Telefonu ömür sürür
Şair Giyanın cibində.
«...İndi bağ var, ərik»
Təkcə mən öz dərdimə şərik...
...Tanrı, özün hifz eylə
Tənha qalmış Givini.
Özün qoru Lamaramın
Qəm dünyasındakı həyətini,
Evini.

Gəzirəm...
Vurulmuşam-tək qanadam,
Göylərə sığmaz fəryadam,
Taxt-tacı tamam bərbadam
Yar ruhu gəzirəm...

Ölmüş şahlara vəzirəm,
Dərdlə ömrümü əzirəm,
desəniz müntəzirəm
Yar ruhunu gəzirəm...

Gəl, mənə qəzəl oxuma,
Çəpər çəkmişəm qorxuma,
Zəif yerimə toxunma,
Yar ruhunu gəzirəm...

Çətin açılan sabaham,
Allaha yüklənən aham,
Yarı Bakı, yarı Qaxam...
Yar ruhunu gəzirəm...

Özümə vurulmuş dağam,
Sınıq-salxaq köhnə tağam,
Sormayın üçün sağam-
Yar ruhunu gəzirəm...

Başı kəsilmiş igidəm,
Çoxdan quruyubdur didəm,
Aydan çox gözümdən itən,
Yar ruhunu gəzirəm...

Artıq quruca bir adam,
Tamı itirilmiş dadam,
Eşidirsən, ey Yaradan-
Öz yarımı gəzirəm,
Lamaramı gəzirəm...

Adsız şeir
Yetimlik -
Yolumu kəsən
Keçilməz bir qala...
Üstümə dərdlərim daraşır
Qalaq-qalaq...
Eləcə yaşayıram-
Lamaranı əzablardan qoparan,
Onu cənnətə aparan
Ölümün könlünü ala-ala...


İradə SARIYEVA
Bakı xəbər.-2014.- 7 iyul.- S.14.